Que Fem

OFERIM un marc de col·laboració, intercanvi i divulgació entre els professionals de les diferents disciplines que intervenen en l’estudi, la conservació, la restauració, la rehabilitació i la gestió del patrimoni arquitectònic i monumental.

VOLEM potenciar la recerca, la recuperació, la innovació, la fixació i la difusió de coneixement i d’informació sobre l’art, la ciència i les tècniques de conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic i monumental, en les seves diverses vessants, entre els professionals especialitzats i en el conjunt de la societat. Amb aquesta finalitat s’aniran proposant VISITES, CURSETS I XERRADES relacionats amb la conservació, la restauració, la rehabilitació i la gestió del Patrimoni Arquitectònic.

VOLEM avançar en el reconeixement del patrimoni arquitectònic com a referent cultural i mirall de la societat i com una associació orientada al coneixement i la recerca, organitzant i participant en accions constructives de RECONEIXEMENT I PROTECCIÓ del Patrimoni Arquitectònic.

COL·LABOREM amb altres organismes i institucions afins; institucions professionals i acadèmiques, entitats i associacions.