Nota de premsa i acta de les Jornades de Rosselló 2016

El campanar de l’església de Rosselló es va esfondrar el passat 29/01/2016. Aquest fet insòlit i poc habitual va despertar l’interès d’arpArq, i per això va organitzar una jornada tècnica el passat 16/04/2016, amb un nombre d’assistents que va superar les expectatives inicials, sent la majoria tècnics amb una alta participació de l’AADIPA, i veïns de Rosselló. Per tant, es va assolir de manera molt satisfactòria els objectius proposats.

En la jornada es varen analitzar les dades que es disposaven dels antecedents i de com es va produir el col·lapse, es van analitzar casos similars, i es va generar un debat tècnic d’alt nivell en el que es van indicar diferents possibles causes que haguessin pogut provocar l’esfondrament.

De les conclusions del debat, arpArq en desprèn que la manca de manteniment de l’edifici seria la principal causant d’una degradació dels materials que conformen el gruix dels murs, i que anys abans de l’esfondrament ja es disposava d’indicis suficients com per estudiar i analitzar l’estat de conservació del campanar. Tot i que el campanar podria haver estat construït amb materials de millor qualitat i tècniques més resistents, la tipologia escollida per a la seva construcció era suficientment vàlida per garantir la seva estabilitat (aquest aspecte el demostra la seva dilatada vida de més de 250 anys), sempre i quan els materials conservessin les característiques originals mitjançant les corresponents tasques de manteniment i conservació.

Els recursos que es destinen a la conservació dels edificis patrimonials en el nostre país és mínim i totalment insuficient. Pensem que es poden aprofitar els esdeveniments ocorreguts per a sensibilitzar la societat de la necessitat d’ocupar-nos del nostre patrimoni, atès que poc a poc es va deixant perdre. Per això posem la nostra associació a disposició de les autoritats i dels propietaris dels immobles patrimonials per a aportar el nostre coneixement tècnic a tal efecte.

En relació al futur del campanar, creiem del tot assenyada la conclusió de la jornada tècnica d’afrontar-lo des del criteri conservacionista i de refer-lo amb el criteri de màxim respecte al sistema constructiu original.

Voldríem aprofitar l’avinentesa per a donar el nostre agraïment als ponents, Ajuntament de Rosselló, Bisbat i AADIPA per la seva col·laboració, sense la qual aquesta jornada no hauria estat possible.

Carles Pubill i Marta Torras

Arquitectes membres d’arpArq i coordinadors de la Jornada Tècnica

Acta Rosselló

nota de premsa Rosselló