2011: Vallbona de les Monges

El passat mes de juny de 2011 es va organitzar una primera reunió de professionals vinculats a la conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, principalment arquitectes, interessats en formar part d’una associació que ofereixi suport conjunt, amb la voluntat d’optimitzar esforços i recursos, a partir de compartir les iniciatives individuals i col·lectives que s’hi desenvolupin.

El lloc escollit fou el Monestir de Santa Maria de Vallbona. Les monges ens van cedir molt amablement, durant les hores compreses entre la Nona i les Vespres, la zona del cadirat de l’església on elles mateixes preguen a diari seguint la Regla de Sant Benet.

Aprofitant la visita al Monestir, l’arquitecte Carles Pubill va explicar les obres que s’estaven iniciant en aquells moments en l’Ala Nord del Claustre, així com les darreres intervencions executades l’any anterior.