Presentació

El Patrimoni Arquitectònic constitueix un bé cultural compartit que cal conservar amb el màxim rigor i eficiència de recursos. Aquesta és l’aspiració dels professionals implicats en la seva restauració i rehabilitació, tot i que el conjunt de la societat també és corresponsable d’aquest llegat que ens és comú.

L’Associació sorgeix arrel de les reflexions manifestades en diversos fòrums actuals de debat entre professionals dedicats a la conservació, restauració i gestió del patrimoni arquitectònic sobre la necessitat d’enfortir la col·laboració, el diàleg constructiu, l’intercanvi d’experiències, i la màxima divulgació possible del coneixement específic, en un context de canvis de models de relacions socials, culturals, i professionals.

Per això es planteja l’Associació com una xarxa de col·laboració del col·lectiu de professionals vinculats a la conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic que ofereix suport conjunt, amb la voluntat d’optimitzar esforços i recursos, a partir de compartir les iniciatives individuals i col·lectives que s’hi desenvolupin.