Qui pot ser soci

Podran formar part de l’Associació de Restauradors del Patrimoni Arquitectònic en qualitat de socis les persones majors d’edat, que reuneixin els següents requisits:

Ser professionals de l’arquitectura, la història, l’arqueologia, l’enginyeria, la construcció o altres ciències, tècniques o coneixements que intervenen en la restauració, rehabilitació o gestió del patrimoni arquitectònic i monumental,
Tenir la voluntat o una dedicació professional prioritària relacionada amb aquestes disciplines des de l’exercici liberal, l’administració pública, o la docència,
APORTAR els seus coneixements als companys socis en particular i a la societat en general, en especial:

COL·LABORAR en les tasques i activitats de l’associació,
Adquirir el COMPROMÍS explícit de posar els coneixements propis, en els temes objecte de l’associació, a disposició dels altres socis de manera individualitzada, col·lectiva i desinteressada, responent a les demandes justificades dels membres de l’associació.

Com em puc fer soci?