Com em puc fer soci

L’admissió es farà mitjançant escrit de sol·licitud de l’interessat a la Junta Directiva, tot afegint-hi les seves referències personals. La Junta Directiva estudiarà la sol·licitud i prendrà decisió en la reunió més pròxima per majoria de dos terços més un; la qual es comunicarà a l’Assemblea General més immediata.