Assemblea 2012: Església de nostra senyora de Medina de Vilamur

Assemblea d’arpArq a Vilamur, amb posterior visita guiada i explicació de les actuacions que s’han dut a terme a l’Església de nostra senyora de Medina, acompanyats per Ianua arquitectures.

Les obres de restauració de l’església de Vilamur és van dur a terme en dues fases entre el 2007 i el 2011, ajuntant els esforços de diverses administracions: l’Ajuntament de Soriguera, la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, la Direcció General del Patrimoni Cultural, i l’Institut Català del Sòl dins el programa de l’ 1% cultural.

L’església de Santa Maria de Vilamur, tal com la trobem avui en dia, és un edifici que ha patit diferents reformes i que ha estat construïda al llarg del temps en quatre fases diferents. L’església original era d’una sola nau coberta amb una volta que actualment només se’n conserva l’arrencada, i que estava reforçada amb arcs torals. Al s. XV l’edifici pateix una gran remodelació: la volta que cobria l’església es substitueix per un enteixinat recolzat sobre tres arcs diafragma. Aquests arcs tenen disposats permòdols de fusta esculpits i que encara es conserven, per suportar un enteixinat de fusta. Al s. XVIII es produeix una nova gran remodelació de l’edifici que deixa ocultes les restes de l’anterior enteixinat. Es construeix una església dins de l’antiga, amb pilars, voltes i es tapia la porta de la façana sud per a la construcció del cor i s’obre una nova porta a la façana oest.

En el moment de començar la seva restauració, el 2007, l’església estava en força mal estat de conservació. Presentava nombroses esquerdes, desploms considerables a la façana sud i una deformació excessiva i trencaments de les voltes de l’època barroca que en feien perillar l’estabilitat.

La primera fase de projecte va consistir en operacions d’estintolament de les voltes, col·locació de tirants, monitorització estructural, obertura d’una rasa a la façana nord i l’inici d’una campanya d’estudis que permetés determinar amb exactitud les causes de les patologies i la història del propi edifici per poder determinar les intervencions necessàries.

La segona fase de projecte es va centrar sobretot en el desmuntatge de les estructures de voltes barroques en molt mal estat, per posar en  valor l’espai gòtic de l’edifici i millorar el seu comportament estructural. En col·laboració amb l’arquitecte Francisco Jurado es va comprovar i verificar el comportament dels arcs diafragma a partir d’una aproximació pel sistemes tradicionals i verificant amb el mètode de càlcul per elements finits, allò que la intuïció ja anunciava: amb una mínima intervenció es podien reparar restituïnt-los les condicions d’equilibri adequades.

En el model que es va analitzar per estudiar el comportament de l’arc, les tensions màximes estimades eren de l’ordre de 11kg/cm2, encara dins de la capacitat resistent d’aquest tipus de fàbrica, per això no havia caigut.

En el model analitzat per estudiar el comportament estructural de l’arc, un cop completada la mossegada que hi falta, les tensions altes que hi havia prop d’aquest punt, havien desaparegut i les tensions eren d’uns 6kg/cm2. Tot i l’augment de pes, l’arc es deformava un 23% menys que abans, el que demostra un augment de rigidesa.

Per aconseguir aquesta recuperació del seu comportament estructural només va caldre restituir la part del carcanyol que havia estat alterada amb mur de paredat de pedra, i ajustar les obertures que s’havien creat entre les dovelles de l’arc com a conseqüència de les deformacions, amb falques de fusta i rejuntat amb morter de calç.

En una futura intervenció es preveu recuperar l’espai gòtic d’aquesta església generat per aquests arcs diafragma i l’estructura d’enteixinat que sustentaven.

La proposta de projecte, a més de posar en valor les estructures i espai gòtic de l’edifici, atès els escassos exemples d’aquesta tipologia que hi ha a la zona, també pretenia explicar les diferents etapes constructives que ha patit: L’època barroca amb la zona del cor i l’absis,  l’època romànica i moderna amb el pas de ronda, fent-los  accessibles a l’espai del sota coberta.

 

Fitxa tècnica:

Redacció de projecte 1a Fase: Melitó Camprubí Puig_Núria Laplaza Faidella
Redacció de projecte 2a Fase: Núria Laplaza Faidella _ianua arquitectures S.C.P.
Direcció d’obra: Núria Laplaza Faidella _ianua arquitectures S.C.P.
Direcció d’execució: Francesc Belart Calvet
Constructor: SCCL CONCA DELLÀ