Assemblea 2014: Balaguer

Assemblea a Balaguer amb visita prèvia al Pla d’Almatà acompanyats de Manel Julià, i al monestir de les Franqueses amb Toni Macià.

El dia de l’assemblea es va fer una visita al jaciment arqueològic del Pla d’Almatà, on els arquitectes Manel Julià i Margarita Costa han fet la diagnosi de la muralla andalusina i unes proves pilot per la seva consolidació.

El jaciment es troba situat al nord de l’actual ciutat de Balaguer i ocupa pràcticament tota la plana coneguda amb el mateix nom de Pla d’Almatà. El Pla d’Almatà conté un dels jaciments més importants de l’època àrab a la península, amb l’antiga madîna Balagî amb origen en el segle VIII. El recinte, de 27 Ha, està limitat per una muralla conservant-se les restes de 24 torres i els seus trams intermedis.

Els criteri generals de la intervenció van ser: fer intel·ligible el volum conservat del monument, sense pretendre restablir la seva imatge original; localitzar i posar en valor la línia d’assentament genuïna de la muralla; utilitzar materials autòctons del lloc, fins i tot, recuperant la mateixa pedra despresa del monument, incorporant tan sols els nous materials per garantir la seva estabilitat. En la Primera Fase, es va decidir actuar sobre quatre punts de la muralla per donar solució a les seves patologies més característiques, lligades als sistemes constructius i als seus materials constituents: consolidació dels volums de tàpia (T4 i T5; 2 sistemes), estabilització del mur per modificació del terreny d’assentament (T 11 i T 12) i estabilització dels murs per pèrdua o desplaçament de carreus (T 18). En una Segona Fase, es va actuar sobre la torre 19 i la 23 ja que ambdues estructures presentaven patologies greus que feien perillar la seva estabilitat i conservació.

També es va fer una visita al monestir de les Franqueses acompanyats de Toni Macià.