El càlcul d’estructures d’arquitectures històriques

La valoració Curs-Taller sobre càlcul d’estructures d’Arquitectures Històriques ha sigut molt positiva.

Els dies 29 i 30 de juny i 6 i 7 de juliol de 2017 es va fer el curs Curs-Taller sobre càlcul d’estructures d’Arquitectures Històriques_Barcelona al Campus Nord de la UPC, organitzat per l’Arparq i l’ACE i amb Francisco Jurado com a docent.

En aquest curs, amb una assistència de 24 participants, es pretenien exposar els sistemes de càlcul i comprovació d’estructures històriques més adients, tenint en compte que el tipus de comportament i materials utilitzats són molt diferents als materials estructurals habituals en l’actualitat, és a dir, formigó i acer. Principalment, es va incidir en el càlcul d’estructures mitjançant estàtica gràfica, un mètode gràfic i intuitiu molt adient per comprovar estructures i que sovint ha quedat en l’oblit en les escoles d’arquitectura o enginyeria. Aquest sistema gràfic permet conéixer el valor, posició i direcció de les forces en qualsevol tipus d’estructura. En el curs, es va aprofundir principalment en la utilitat d’aquest mètode per a:

  • Comprovació d’arcs i voltes, podent conèixer si el gruix de l’arc és capaç d’absorbir la trajectòria del polígon funicular i si la resultant cau dins del gruix del mur, pilar o contrafort. En funció de la posició de la resultant, es podrà conéixer a quina tensió treballa el material (pedra, maó,…)
  • Càlcul de cúpules i voltes de revolució
  • Càlcul de murs sotmesos a càrrega de vent o contenció de terres

També es va incloure el càlcul i comprovació d’estructures de fusta: càlcul de forjats, incloent forjats mixtes, càlcul d’unions, i d’encavallades.

Aquest contingut es va combinar amb l’explicació de casos pràctics aportats pel docent o els propis assistents fruit de la seva trajectòria professional. Algunes de les actuacions comentades van ser:

Entre els casos exposats pels assistents al curs, es va parlar de la volta rebaixada de l’església de Calaf i les deformacions observades a l’església de Castelló de Farfanya.

També va presentar una extensa bibliografia sobre el tema, des del tractat de Villard de Honnecourt fins a les publicacions dels Premis Guastavino, passant per nombrosos manuals d’estàtica gràfica.

En resum, un curs molt interessant i necessari tant pels que es dediquen específicament al càlcul d’estructures com pels que es dediquen a la restauració de Patrimoni i volen entendre el comportament d’aquest tipus d’edificis. Sovint, el desconeixement del seu comportament i de com analitzar-los ha donat lloc a actuacions de reforç no necessàries o fins i tot contraproduents. És a dir, la millor actuació davant un edifici històric és la seva comprensió i, en el cas que sigui necessari, dur a terme els mínims reforços necessaris, els quals hauran de ser respectuosos amb els materials i comportament de l’edifici original.

Marta Torras Isla