El càlcul d’estructures d’arquitectures històriques

La valoració Curs-Taller sobre càlcul d’estructures d’Arquitectures Històriques ha sigut molt positiva.

Els dies 29 i 30 de juny i 6 i 7 de juliol de 2017 es va fer el curs Curs-Taller sobre càlcul d’estructures d’Arquitectures Històriques_Barcelona al Campus Nord de la UPC, organitzat per l’Arparq i l’ACE i amb Francisco Jurado com a docent.

En aquest curs, amb una assistència de 24 participants, es pretenien exposar els sistemes de càlcul i comprovació d’estructures històriques més adients, tenint en compte que el tipus de comportament i materials utilitzats són molt diferents als materials estructurals habituals en l’actualitat, és a dir, formigó i acer. Principalment, es va incidir en el càlcul d’estructures mitjançant estàtica gràfica, un mètode gràfic i intuitiu molt adient per comprovar estructures i que sovint ha quedat en l’oblit en les escoles d’arquitectura o enginyeria. Aquest sistema gràfic permet conéixer el valor, posició i direcció de les forces en qualsevol tipus d’estructura. En el curs, es va aprofundir principalment en la utilitat d’aquest mètode per a:

  • Comprovació d’arcs i voltes, podent conèixer si el gruix de l’arc és capaç d’absorbir la trajectòria del polígon funicular i si la resultant cau dins del gruix del mur, pilar o contrafort. En funció de la posició de la resultant, es podrà conéixer a quina tensió treballa el material (pedra, maó,…)
  • Càlcul de cúpules i voltes de revolució
  • Càlcul de murs sotmesos a càrrega de vent o contenció de terres

També es va incloure el càlcul i comprovació d’estructures de fusta: càlcul de forjats, incloent forjats mixtes, càlcul d’unions, i d’encavallades.

Aquest contingut es va combinar amb l’explicació de casos pràctics aportats pel docent o els propis assistents fruit de la seva trajectòria professional. Algunes de les actuacions comentades van ser:

Entre els casos exposats pels assistents al curs, es va parlar de la volta rebaixada de l’església de Calaf i les deformacions observades a l’església de Castelló de Farfanya.

També va presentar una extensa bibliografia sobre el tema, des del tractat de Villard de Honnecourt fins a les publicacions dels Premis Guastavino, passant per nombrosos manuals d’estàtica gràfica.

En resum, un curs molt interessant i necessari tant pels que es dediquen específicament al càlcul d’estructures com pels que es dediquen a la restauració de Patrimoni i volen entendre el comportament d’aquest tipus d’edificis. Sovint, el desconeixement del seu comportament i de com analitzar-los ha donat lloc a actuacions de reforç no necessàries o fins i tot contraproduents. És a dir, la millor actuació davant un edifici històric és la seva comprensió i, en el cas que sigui necessari, dur a terme els mínims reforços necessaris, els quals hauran de ser respectuosos amb els materials i comportament de l’edifici original.

Marta Torras Isla

Conveni ACE-arpArq

L’arpArq ha signat un conveni de col·laboració amb l’associació ACE, l’Associació de Consultors d’Estructures. 

L’ACE és una organització que acull professionals de la consultoria, el disseny, el càlcul i la direcció d’obres d’estructura; que fomenta la participació del conjunt dels professionals que s’hi dediquen com a tècnics titulats de diverses branques de l’arquitectura i/o l’enginyeria, i que, entre d’altres, té per finalitat la participació i col·laboració amb els organismes públics i privats que promouen la millora de la qualitat en la construcció, i la dels seus processos i els seus productes. Una de les seves eines per dur a terme aquesta participació és la realització de cursos de formació especialitzada.

Tot i que totes dues entitats tenen objectius aparentment molt diferenciats, convergeixen en la necessitat d’abordar el tema de la intervenció en estructures històriques amb un coneixement especialitzat i amb l’ús de tècniques constructives compatibles amb les històriques.

En aquest conveni s’ha acordat que totes dues institucions promouran la realització d’actes conjunts com cursos o jornades sobre el patrimoni arquitectònic i estructures. Ambdues associacions col·laboraran en la divulgació i extensió de les seves ofertes formatives i divulgatives, quan siguin de mutu interès, per tal de donar-los la màxima difusió.

Concurs de l’Església de Sant Pere de Rosselló. Per a què?

L’ensorrament del campanar de l’església de Sant Pere de Rosselló el passat 29 de gener de 2016 va ser un esdeveniment impactant i mediàtic per a tothom. També ho va ser pel col·lectiu d’arquitectes i persones interessades en el patrimoni i la restauració, ja no només per l’espectacularitat de les imatges de l’ensorrament sinó per la preocupació de com es va poder arribar a aquest punt en què es produís el col·lapse sense temps per dur a terme alguna actuació de protecció o reforç.

rossello Estat Actual

                  *estat actual de l’església de Rosselló

  Continua llegint «Concurs de l’Església de Sant Pere de Rosselló. Per a què?»

Ponència sobre un estudi del comportament d’aglomerats amb calç: morters, formigons i terres, en el congrés internacional VERSUS 2014 de València

El divendres dia 12 de setembre de 2014, els membres d’arpArq Melitó Camprubí i Gerard Fontanals, juntament amb el company Manel Cònsola varen exposar l’estudi realitzat entre els anys 2008 i 2012, relatiu al comportament d’aglomerats amb calç.

Aquest treball fou motivat per l’interès que genera el coneixement del comportament de la calç en la construcció i, més específicament, en l’àmbit de la restauració del patrimoni arquitectònic que és l’àmbit des del qual sorgeix i al qual s’adreça.

Continua llegint «Ponència sobre un estudi del comportament d’aglomerats amb calç: morters, formigons i terres, en el congrés internacional VERSUS 2014 de València»

Participació d’Arparq-Greta al curset AADIPA

Aquest desembre l’arpArq va participar amb una ponència, conjuntament amb GRETA, en el XXXVIIIè Curset. Jornades internacionals sobre la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Arquitectura tradicional: essència o forma.

Des de l’any 1978 el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitza un curset de sobre patrimoni al voltant de les dates de Santa Llúcia, que ha esdevingut l’activitat formativa i cultural més longeva de totes les que porta a terme, així com una de les més multitudinàries quant a participació.

L’objectiu d’aquest XXXVIIIè Curset ha sigut l’anàlisi en profunditat de la complexitat que porta la intervenció d’un patrimoni amb un caràcter tan destacat pel seu component identificador com és el patrimoni tradicional.

La nostra ponència, Iniciatives catalanes sobre patrimoni: associacions GRETA i ARPARQ, l’ha duta a terme la nostra presidenta, Mercè Manonelles, i Santi Llagostera en respresentació de GRETA.

Vam explicar que partint de què el patrimoni Arquitectònic constitueix un bé cultural compartit que cal conservar amb el màxim rigor i eficiència de recursos i que a Catalunya l’associacionisme es quasi un tret característic de la nostra societat (venim d’una llarga tradició d’Ateneus, Foments i associacions de veïns), es pot explicar l’aparició de les nostres associacions.

Naixen al 2011 totes dues, per una banda Col·lectiu patrimoni a Girona, que combinada amb Aadipa acabaria essent el projecte GRETA i per l’altra la nostra Associació de restauradors de patrimoni arquitectònic arpArq amb seu a Lleida.

Actes del curset AADIPA