Visita d’obres al reforç amb fusta de forjats a l’Institut d’Estudis Ilerdencs

L’Insitut d’Estudis Ilerdencs ocupa l’edifici de l’Antic Hospital de Santa Maria, edifici gòtic civil català, molt significatiu i únic, de la ciutat de Lleida.

Les obres de l’Hospital de Santa Maria s’iniciaren el 1454 sota direcció d’Andreu Pi, mestre d’obres de la Seu Vella; el final d’obra fou el 1519.

El 1704 s’encarregaren les bigues de fusta destinades als sostres de planta primera i planta segona que necessitaven ser substituïts; el 1705 s’enderrocaren els sostres fets malbé per substituir-los amb les bigues encarregades l’any anterior.

El mestre de cases de Lleida Joan Melet va refer els sostres de planta 1a i 2a l’any 1705, segons consta en documentació histórica. A la part superior d’un revoltó s’hi va trobar el grafit “Feta x Melet” que hauria fet el propi mestre de cases.

El 2013 es comença a detectar bigues amb trencaments parcials a flexió, i posteriorment algunes bigues fan trencaments gairebé totals a flexió, moment en què es comença a tancar a l’ús i a desallotjar les plantes superiors de l’edifici. Els trencaments foren deguts a unes càrregues i sobrecàrregues excessives i prolongades en el temps.

A partir de de 2014 s’iniciaren els treballs d’enderroc de paviments de planta segona (amb seguiment arqueològic) i posteriors fases de reforç per zones, efectuant-se durant el 2015  la fase 4, que fou la fase més important quant a superfície d’actuació i que completava el reforç del sostre de planta primera.

Els mesos de maig i juny de 2015 es van fer dues visites d’obra de la 4a fase d’obres de restauració de l’IEI, consistents en la reparació i reforç del sostre de bigues de fusta de la planta primera (terra de planta segona). Aquestes bigues de fusta, documentades històricament de la reparació i reforma de 1705, i algunes bigues originals de l’edifici (construït entre 1454 i 1519) es repararen i es reforçaren amb fusta conífera. Reparació amb fusta perquè és el material original, perquè és el material amb què ho hauria pogut repar el mestre de cases que bastí el sostre, perquè és un material lleuger, perquè són llums importants de 7,60 m lliures, i perquè és fàcil de treballar. La present reparació no és una substitució funcional com faria un sostre nou i pesat de formigó armat o de bigues d’acer, sinó que és una solució en què s’afegeix secció de fusta per sobre (aprofitant el gruix dels varis paviments superposats que hi havia) i es fixà mecànicament amb cargols per fer treballar tota la secció de forma solidària. A sobre de les bigues reforçades s’hi col·locava un tauler contralaminat com a capa de repartiment.

Posteriorment faltaven les fases posteriors de repicats i lectura de paraments, serveis, instal·lacions, paviments, i acabats i revestiments per a la seva posada en servei.

Un cop s’hagi posat el parquet en fases posteriors, el resultat serà un sostre reparat i reforçat amb un pes propi menor.

Conveni GRETA-arpArq

L’arpArq ha signat un conveni de col·laboració amb l’associació GRETA, Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica.

GRETA és una associació amb entitat propia creada el 2015 que té l’objectiu d’incidir en la consiència i la sensibilització de la ciutadania sobre el patrimoni arquitectònic tradicional.

L’activitat formativa essencial que està desenvolupant el projecte GRETA és el Curs de Mestratge en Construcció Tradicional, adreçat a contractistes i tècnics que vulguin especialitzar-se en les tècniques de la construcció popular a casa nostra i que es desenvolupa en col.laboració amb la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona ( UEC ).

Malgrat les seves especificitats, entre les dues associacions hi ha una voluntat de sinèrgia i de col·laboració. Una de les principals finalitats de totes dues associacions és la de divulgar el coneixement en matèria de restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic. I és d’interès mutu potenciar aquestes activitats formatives i de divulgació mitjançant la posada en comú i l’intercanvi del coneixement que es divulga a través de les respectives activitats.

Hospital de Sant Pau

Fa uns dies ens va arribar la següent informació referent a l’hospital de Sant Pau. Tot i que tard, creiem oportú fer-ne difusió:

Estimats companys,

En document adjunt, us enviem informació sobre una acció que realitzarem el dia 24 de febrer de 2014, en el conjunt històric i artístic  “Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”, Barcelona.

La nostra intenció és deixar constància de la precarietat laboral que patim i de les seves conseqüències en la conservació del Patrimoni Cultural.

 

Gràcies per la vostre atenció.

Agrairíem la màxima difusió de l’acció.

 

Salutacions,

Professionals que treballem en l’àmbit de la conservació-restauració de Patrimoni Cultural.

panflet st pau

NOTA DE PREMSA

Consolidació , Manteniment : La intervenció mínima

Les estabilitzacions i consolidacions a les restes del Monestir de Vallsanta amb formigó de calç, les teulades de Sant Martí de Llesp, els llosats de Sant Climent d’Iran, els llosats, estructura i paviments de Sant Iscle i Santa Victòria de Surp i els paviments de Sant Bartomeu de Bellpuig, són alguns exemples de com la preservació del Patrimoni Arquitectònic no precisa, de vegades, d’intervencions de gran envergadura  ni de grans pressupostos.

En aquest article s’aporten dades i tècniques sobre actuacions que, a partir del criteri de la mínima intervenció, tenen la voluntat de ser útils, econòmiques , de baix impacte i amb mínims efectes secundaris en els elements patrimonials. Continua llegint «Consolidació , Manteniment : La intervenció mínima»